Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
MENU:


Kontakt:

Odkazy:
EBFLE bei Wikipedia 11/7/2010 8:20:33 AM
Akademie venkova
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäisches_Bildungsforum_für_ländliche_Entwicklung
Die Akademie Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz lädt die Mitglieder des EBFLE dazu ein, unseren Auftritt bei Wikipedia weiterzuentwickeln.


Ländliche Entwicklungsprojekte Rheinland-Pfalz 11/21/2009 3:16:02 PM
Akademie venkova
http://www.impulsregionen.rlp.de
Auf dieser Internetseite werden Projekte und Projektideen der Leader-Regionen und der Regionen der Integrierten Ländlichen Entwicklung aus Rheinland-Pfalz gesammelt.


Informationsplattform ländlicher Raum und Landentwicklung 11/13/2009 1:57:39 PM
Škola rozvoje vesnice a venkova Thierhaupten
http://www.sdl-inform.de
Bespielprojekte aus ganz Bayern

Das Herzstück von SDL-INFORM sind die Präsentationen besonders gelungener Beispiele nachhaltiger Entwicklungen in ländlichen Gemeinden und Regionen aus ganz Bayern. Nutzer werden dazu motiviert, durch kreative Ideen und erfolgreiche Projekte die Herausforderungen anzunehmen. Alle Beispiele sind innovativ, zeugen von hoher Planungsverantwortung und einem ebenso modernen wie transparenten Politikstil.Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského hvozdu - Integrierte grenzübergreifende Entwicklung des Künischen Gebirges 5/26/2009 1:39:15 PM
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
http://ekoregion-uhlava.cz/?pg=sdruzeni&spg=sdruzeni-projekty
V rámci tohoto projektu bude CpKP ZČ v česko-bavorském regionu na Šumavě, kde působí přeshraniční akční sdružení Královský hvozd, intenzivně podporovat česko-německou spolupráci.

V lednu 2009 odstartoval projekt pro podporu česko-německé spolupráce na Šumavě napříč regionálními sdruženími a institucemi, jehož nositelem je přeshraniční akční sdružení Královský hvozd. Cílem je vytvořit systém distribuce informací o možnostech přeshraniční spolupráce a podpořit vznik mezioborových partnerství v Královském hvozdu a v jeho sousedních regionech. Součástí projektu bude také vytvoření databáze přeshraničních projektových záměrů a kontaktů. V průběhu projektu budou uspořádány česko-německé workshopy a konference v setkávacích centrech v Nýrsku a v Neukirchenu b.Hl.Blut.

Podrobnosti a aktuality si prohlédněte na
http://ekoregion-uhlava.cz/?pg=sdruzeni&spg=sdruzeni-projekty (www.ekoregion-uhlava.cz - Sdružení Královský hvozd - společné projekty)

Dotazy a náměty k projektu směřujte na Moniku Ženíškovou, CpKP ZČ, monika.zeniskova@cpkp.cz, Tel.: +420 775 760 349

- Financováno OPPS Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
- Spolufinancováno dobrovolným svazkem obcí „Úhlava“ DSO
- Leadpartnerem projektu je „Úhlava“ DSO
- Německým partnerem jsou německé obce přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd
- Doba realizace 1.1.2009 – 31.12.2011
- Realizátor projektu - Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ)


 
Copyright © 2006-2010 Seal