Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
MENU:


Kontakt:

Odkazy:

Netzwerktreffen des Europäischen Bildungsforums für ländliche Entwicklung 11. - 13. November 2018 in NRW 10/9/2018
Centrum pro rozvoj venkova Severního Porýní-Vestfálska - ZeLE
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Sie ganz herzlich zum diesjährigen Netzwerktreffen des Europäischen Bildungsforums für ländliche Entwicklung vom 11. November bis 13. November 2018 nach Nordrhein-Westfalen ein. Das Treffen wird in diesem Jahr vom Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichtet. Das ZeLE unterstützt mit Veranstaltungen und verschi...


13. bis 15. November 2016 Südirol: Lebensqualität durch Nähe 11/11/2016
Dům vzdělávání Klášter Neustift
Programm der Tagung im Rahmen des Netzwerktreffen der Europäischen Bildungsforum für ländliche Entwicklung im Bildungshaus Kloster Neustift
Přiložené soubory


26. května 2016 Tvarožná Lhota: Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích 5/12/2016
Spolek pro obnovu venkova ČR
Obec Tvarožná Lhota, Spolek obnovy venkova ČR a MAS Strážnicko pořádají tradiční setkání škol obnovy venkova, přístupné nejen vzdělávacím institucím, ale všem příznivcům venkova a veřejnosti, spojené se seminářem a exkursí. Dopolední část od 9 hodin se uskuteční ve Společenském domě obce Tvarožná Lhota, odpoledne od 13:30 do 17 hodin je vyhrazeno exkurzi.

Program:

9.00 - 9.20 registrace účastníků ve Společenském domě obce, prohlídka Obecního úřadu a okolí

9.20 - 12.30 odborný seminář ve...
Přiložené soubory


13. - 15. November 2016 in Südtirol: "Lebensqualität durch Nähe" - Netzwerktreffen der europäischen Schulen der Dorf- und Landentwicklung 5/12/2016
Škola pro rozvoj venkova Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Freunde der Schulen der Dorf- und Landentwicklung, sehr geehrte Damen und Herren,

unser diesjähriges Netzwerktreffen der europäischen Schulen der Dorf- und Landentwicklung vom 13. bis 15. November 2016 im Bildungshaus Kloster Neustift, Vahrn zum Thema: "Lebensqualität durch Nähe" rückt näher.

Erste Voranmeldungen lassen uns darauf hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin von der Möglichkeit einer Interessenb...


27. - 30. duben 2015 Setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova 3/26/2015
Škola pro rozvoj venkova Mecklenburg-Vorpommern
Škola obnovy venkova Mecklenburg-Vorpommern si Vás dovoluje pozvat na letošní setkání setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova (účastnit se mohou i další podobné instituce) od 27. do 30. dubna 2015 na statku "Dalwitz". Těšíme se na aktuální témata rozvoje venkova a na to reagující výměnu zkušeností. Jednací řeč je němčina.
V příloze najdete program a přihlašovací formulář. Prosím, přihlaste se nejpozději 8. dubna 2015.

Kontakt:
Dipl. Ing. Brit Hinrichs
Universität Rostock
Agr...


Setkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje 6/8/2014
Škola obnovy a rozvoje venkova Luka nad Jihlavou
Ke stažení na stránkách Spolku pro obnovu venkova ČR prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.


5. setkání sítě obcí, úspěšných v Evropské soutěži obnovy vesnice, a vzdělávacích zařízení Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova v Německy mluvícím společenství Belgie 4/25/2014
Ländliche Gilden, spolek pro vzdělávání, vesnici a venkov
Od 27. do 29. března se ve Worikenu resp. Rocheratu uskutečnilo páté setkání sítě obcí, úspěšných v Evropské soutěži obnovy vesnic. Bylo organizováno Evropskpu pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni a Německy mluvícím společenství Belgie.

Zpráva o konferenci – fotografie – předníšky – tiskové zprávy on-line:
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-3496/6321_read-42994/


Rodinná politika není sociální politika 3/18/2014
Škola obnovy venkova Podblanicka
Pod názvem „Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti“ se 21. října 2013 uskutečnila v Senátu Parlamentu ČR XII. mezinárodní konference o rodinné politice. Jejími pořadateli byly Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni a Institutem pro další vzdělávání a praktickou sociální etiku ve Waldmünchen.

Přinášíme redakčně krácený výběr z hlavního referátu Dr. Albina Neese...


Setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 27. - 29. března 2014 v Belgii 3/6/2014
Ländliche Gilden, spolek pro vzdělávání, vesnici a venkov
Vážené dámy a pánové,

jménem vlády a Ministerstva Německy mluvícího společenství Belgie, rád bych Vás přiloženou pozvánkou srdečně pozval na setkání sítě škol rozvoje vesnice a vzdělávacích zařízení zařízení Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (EBFLE) 27. - 29. března 2014 ve Worriken/Bütgenbachu (východní Belgie).

Souběžně s tím se uskuteční každoroční setkání sítě úspěšných obcí ze soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni. P...


Akademie venkova Porýní-Falcka nabízí mnohostranný program 2014 1/19/2014
Akademie venkova
Program v německém originálu najdete v přiloženém souboru. Již dnes se můžete na jednotlivé akce přihlásit.

Bližší informace k jednotlivým akcím a odpovídající pozvánku najdete cca 4 týdny před danou akcí na webové stránce www.landschafft.rlp.de.
Přiložené soubory


Prezentace ze setkání ve Vískách 23. a 24. května 2013 6/14/2013
Škola obnovy venkova Vísky
Program a prezentace ze setkání obcí, evropských škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit, uspořádaného obcí Vísky ve spolupráci se Školou obnovy venkova Vísky a Místní akční skupinou Partnerství venkova.


P r o g r a m

23. května 2013

Zahájení
Ing. Stanislav Kamba, starosta obce Vísky
Ing. Antonín Tesařík, radní Jihomoravského kraje

Venkov a aktivity Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Jiří Vačkář, ministerstvo pro místní rozvoj

Role Evropské p...
Přiložené soubory


Program setkání, Vísky 23. - 24. května 2013, Česká republika 4/26/2013
Škola obnovy venkova Vísky
Stáhněte si podrobný program pravidelného setkání sítě evropských a českých vesnic a škol obnovy vesnice a rozvoje venkova a jiných podobných vzdělávacích institucí a aktivit v obci Vísky (okres Blansko, 45 km severně od Brna). Německo-české tlumočení je zajištěno.


Setkání v obci Vísky 23. – 24. května 2013 3/22/2013
Škola obnovy venkova Vísky
Pravidelné setkání evropských Škol obnovy venkova v letošním roce pořádá Škola obnovy venkova Vísky 23. - 24. 5. 2013 v obci Vísky (okres Blansko).

Setkání je tradičně zaměřeno na výměnu zkušeností a prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. Nabízíme možnost vystoupení Vašich zástupců v rámci našeho programu.

Prosíme proto o urychlené sdělení, zda se zúčastníte případně na jaké téma nebo s jakou prezentací máte zájem vystoupit (přihláška v příloze).

Vzhledem...


Treffen Thierhaupten 2012 2/18/2013
Škola rozvoje vesnice a venkova Thierhaupten
Arbeitstreffen des Europäischen Bildungsforums für ländliche Entwicklung am 29. und 30. 6. 2012 in Thierhaupten im Rahmen der Festveranstaltung 20-jähriges Bestehen der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten


Prezentace ze setkání ve Vlašimi 14. a 15. června 2012 8/26/2012
Škola obnovy venkova Podblanicka
P r o g r a m:

14. června 2012

Moderovaná diskuse o projektech ve Vlašimi a práci s veřejností

Prohlídky:
Mateřská škola Vorlina
Městský dům dětí a mládeže
Obnova historického centra Vlašimi
Spolkový dům v Trhovém Štěpánově
Farma Blaník a Farmapark
Naučná stezka do Kondrace
Farní Muzeum v Kondraci

15. června 2012

RNDr. Josef Postránecký (ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR) - "Rozvoj venkova v programovém období 2014-2020...


Starší
Copyright © 2006-2010 Seal